Prosjektutvikling


Storm Aqua

Storm Aqua er et selskap som driver med overvannsdisponering. Selskapet tilbyr:

  • Rådgivning med planforslag for overvannsdisponering, måling og dokumentasjon, forskning og utvikling samt kompetanseheving
  • Måleinstrumenter
  • Produkter for overvannsdisponering

Mer informasjon finnes på nettstedet www.stormaqua.no

Aqualogic

Aqualogic er et selskap som driver med forebygging mot vannskader. Selskapet tilbyr:

  • Overvåkning og varsling
  • Beredskapsprodukter
  • Tørkeprosjekter

Mer informasjon finnes på nettstedet www.aqualogic.no