Om oss


MPonline AS er et holdingselskap som gjennom datterselskap driver nærings-, forretnings- og prosjektutvikling. Vi har startet opp og har aktivt eierskap i flere virksomheter. Vi ønsker å være en aktiv eier og vi bidrar med vår tid, vår erfaring, våre penger og vårt nettverk for å utvikle verdier, ikke bare i Norge men også internasjonalt.

Vi arbeider sammen med en rekke gode samarbeidspartnere. Derigjennom kan vi tilby et bredt spekter av løsninger.

Per Møller-Pedersen

Per Møller-Pedersen

Per Møller-Pedersen er eier av MPonline AS. Han er utdannet som sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. Han har lang erfaring fra Shell i en rekke stillinger i Norge, Nederland og Oman. Han var i løpet av sin karriere ved Shell fagsjef for leting og ressursutvikling i Oljeindustriens Landsforening. Han har også bidratt til å bygge opp Energiparken i Risavika utenfor Stavanger samt flere andre selskap.

Gjennom de siste tretten årene har han vært involvert i en rekke prosjekter innen næringsutvikling, energi, miljø og klimatilpasning som i kombinasjon med bred kompetanse og erfaring danner et solidt grunnlag for utviklingsvirksomhet.

Han har bred kompetanse og erfaring innen olje og gass, fornybar energi, miljø samt klimatilpasning Han har formell kompetanse innen styrearbeid, er internasjonalt sertifisert som prosjektleder på nivå C i IPMA (International Project Management Association), er sertifisert rådgiver i Lean Business metoden og er sertifisert fasilitator i LEGO SERIOUS PLAY metoden.

CV fra Innovasjon Norge Styredatabase er å finne her

LinkedIn profil er å finne her

E-mail: per@mponline.no

Tel: (+47) 975 90 455