Næringsutvikling


iPAX er et selskap som driver med næringsutvikling. Selskapet tilbyr:

  • Næringsanalyser, scenarier/foresight, strategiske planer og mulighetsstudier
  • Utvikling av arealutvikling, næringsparker, næringsklynger og bedriftsnettverk
  • Idéutvikling, nyskapning og forretningsutvikling

Mer informasjon finnes på nettstedet www.ipax.no